ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ