ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΚΛΑΔΟΥ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η Θεωρητική κατεύθυνση απευθύνεται κυρίως σε μαθητές υψηλών επιδόσεων, οι οποίοι προτίθενται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, τους προσφέρει εξάσκηση στη βιομηχανία και έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας. Η Πρακτική κατεύθυνση,απευθύνεται σε μαθητές που έχουν πρακτικές δεξιότητες και οι οποίοι, μετά την αποφοίτησή τους, θα απευθυνθούν κυρίως στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα προσφέρει περισσότερα εργαστηριακά μαθήματα, ειδίκευση όπως και εξάσκηση στη βιομηχανία. Αυτό δεν τους αποκλείειβέβαια από σπουδές σε ανώτερα ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.
Ακαδημαϊκοί Προορισμοί

Ο/η απόφοιτος/η της Τεχνικής Σχολής ανεξαρτήτου Κλάδου και Ειδικότητας έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει θέση για περαιτέρω σπουδές στο ΠανεπιστήμιοΚύπρου, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στα Πανεπιστήμια και Ανώτερες Σχολές της Ελλάδας, καθώς επίσης και στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και Ανώτερες Σχολές της Κύπρου, της Ελλάδας ή άλλης χώρας του εξωτερικού.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΘΗΜ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΠΗΕ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΗΥ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΗΥ)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΘΗΑ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΗΣ)
ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΘΗΨ)