Ωρολόγια Προγράμματα για τα Μαθήματα του Κλάδου Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών της ΜΤΕΕΚ

Τεχνολογικά Μαθήματα Κλάδου Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών κατά Ειδικότητα - Πρακτικής Κατεύθυνσης

Τεχνολογικά Μαθήματα Κλάδου Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών κατά Ειδικότητα - Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Τεχνολογικά Μαθήματα του Κλάδου Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών που διδάσκονται αλλού

Λίστα Αναλυτικών Προγραμμάτων Μαθημάτων Κλάδου Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών κατά Ειδικότητα

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΠΗΕ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"

ΠΗΕ1 - Α' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"

ΗΠ101 - Ηλεκτρολογία I (4π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ112 - Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (2π)

ΗΘ105 - Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις (2π)

ΗΠ107 - Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (4π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ115 - Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς (4π)

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας (1π)

 

ΠΗΕ2 - Β' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"

ΗΠ102 - Ηλεκτρολογία II (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ113 - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Η/Υ (2π)

ΗΠ105 - Ηλεκτρικές Μηχανές (2π)

ΗΠ108 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων I (5π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ116 - Συστήματα Αυτοματισμών και Ελέγχου I (4π)

Βασικά Στοιχεία Οικοδομικής (1π)

 

ΠΗΕ3 - Γ' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"

ΗΠ103 - Ηλεκτρολογία ΙΙΙ (4π) Εξετ. μαθ. και προσβ.

ΗΠ110 - Μελέτη και Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (2π)

ΗΠ109 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων II (5π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ111 - Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασθενών Ρευμάτων (2π)

ΗΠ117 - Συστήματα Αυτοματισμών και Ελέγχου II (4π)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΠΗΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

ΠΗΥ1 - Α' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

ΗΠ101 - Ηλεκτρολογία I (4π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ112 - Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (2π)

ΗΘ105 - Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις (2π)

ΗΠ118 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών και Επικοινωνιών (5π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ204 -  Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφεριακών I (3π)

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας (1π)

 

ΠΗΥ2 - Β' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

ΗΠ102 - Ηλεκτρολογία II (3π)

ΗΠ202 - Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών I (3π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ207 -  Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Ι (3π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ119 - Συστήματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών I (3π)

ΗΠ205 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφερειακών II (3π)

ΗΠ113 - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Η/Υ (2π)

 

ΠΗΥ3 - Γ' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

ΗΠ206 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφερειακών III (3π)

ΗΠ203 - Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών II (4π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ208 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΙΙ (4π) Εξετ. μαθ. και προσβ.

ΗΠ201 - Μικροελεγκτές και Εφαρμογές Ρομποτικής  (3π)

ΗΠ120 - Συστήματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών II (3π)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΠΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

ΠΗΣ1 - Α' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

ΗΠ101 - Ηλεκτρολογία I (4π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ112 - Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (2π)

ΗΘ105 - Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις (2π)

ΗΠ301 - Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών (3π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ302 - Εργαστήρια Οικιακών Συσκευών (4π)

Εφαρμοστήριο - Συγκολλήσεις (2π)

 

ΠΗΣ2 - Β' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

ΗΠ102 - Ηλεκτρολογία II (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ113 - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Η/Υ (2π)

ΗΠ303 - Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού (4π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ304 - Εργαστήρια Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού (6π)

ΗΠ106 - Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (2π)

 

ΠΗΣ3 - Γ' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

ΗΠ103 - Ηλεκτρολογία ΙΙΙ (4π) Εξετ. μαθ. και προσβ.

ΗΠ305 - Τεχνολογία Ψύκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων και Κανονισμοί (4π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ306 - Εργαστήρια Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων (7π)

ΗΠ114 - Βασικά Στοιχεία Αυτοματισμών (2π)

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΗΕ3 ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2019-2020 ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΘΗΕ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"

ΘΗΕ3 - Γ' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"

ΗΘ103 - Ηλεκτρολογία III (4π) Εξετ. μάθ. και πρόσβ.

ΗΘ110 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ111 - Μελέτη και Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (2π)

ΗΘ124 - Συστήματα Αυτοματισμών και Ελέγχου ΙΙ (3π)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΘΗΜ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ"

ΘΗΜ1 - Α' ΕΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ"

ΗΘ101 - Ηλεκτρολογία I (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ117 - Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (2π)

ΗΘ105 - Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις (2π)

ΗΘ202 - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι (3π)

ΗΘ107 - Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (4π) Εξετ. μάθ.

 

ΘΗΜ2 - Β' ΕΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ"

ΗΘ102 - Ηλεκτρολογία II (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ118 - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Η/Υ (2π)

ΗΘ121 - Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς (3π)

ΗΘ108 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (4π) Εξετ. μάθ.

 

ΘΗΜ3 - Γ' ΕΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ"

ΗΘ103 - Ηλεκτρολογία III (4π) Εξετ. μάθ. και πρόσβ.

ΗΘ122 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Αυτοματισμών (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ106 - Ηλεκτρικές Μηχανές (2π)

ΗΘ201 - Μικροελεγκτές και Εφαρμογές Ρομποτικής (3π)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΘΗΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

ΘΗΥ1 - Α' ΕΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

ΗΘ101 - Ηλεκτρολογία I (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ105 - Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις (2π)

ΗΘ119 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών (3π) Εξετ. μαθ.

ΗΘ120 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών (3π)

ΗΘ205 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφεριακών (3π)

 

ΘΗΥ2 - Β' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

ΗΘ102 - Ηλεκτρολογία II (3π)

ΗΘ202 - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά I (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ210 - Εφαρμογές Προγραμματισμού (3π)

ΗΘ207 - Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών I (3π) Εξετ. μάθ.

 

ΘΗΥ3 - Γ' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

ΗΘ209 - Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π)

ΗΘ208 - Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών II (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ203 - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ (4π) Εξετ. μάθ. και πρόσβ.

ΗΘ201 - Μικροελεγκτές και Εφαρμογές Ρομποτικής  (3π)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΘΗΨ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

ΘΗΨ1 - Α' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

ΗΘ104 - Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας (2π)

ΗΘ205 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφεριακών (3π)

ΗΘ211 - Εφαρμογές Προγραμματισμού I (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ206 - Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (3π)

ΗΘ215 - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι (3π) Εξετ. μάθ.

 

ΘΗΨ2 - Β' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

ΗΘ202 - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ212 - Εφαρμογές Προγραμματισμού II (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ216 - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων II (3π)

ΗΘ214 - Βάσεις Δεδομένων (3π)

 

ΘΗΨ3 - Γ' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

ΗΘ203 - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ (4π) Εξετ. μάθ. και πρόσβ.

ΗΘ213 - Εφαρμογές Προγραμματισμού III (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ201 - Μικροελεγκτές και Εφαρμογές Ρομποτικής  (3π)

ΗΘ204 - Εφαρμογές Ψηφιακής Τεχνολογίας (2π)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΘΗΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

ΘΗΑ1 - Α' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

ΗΘ101 - Ηλεκτρολογία I (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ117 - Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (2π)

ΗΘ105 - Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις (2π)

ΗΘ107 - Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (4π)

ΗΘ116 - Τεχνολογία Συστημάτων Ενέργειας (3π) Εξετ. μάθ.

 

ΘΗΑ2 - B' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΘ102 - Ηλεκτρολογία II (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ118 - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Η/Υ (2π)

ΗΘ114 - Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ115 - Συστήματα Αυτοματισμών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (2π)

Εφαρμοστήριο - Συγκολλήσεις (2π)

 

ΘΗΑ3 - Γ' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΘ103 - Ηλεκτρολογία III (4π) Εξετ. μάθ. και πρόσβ.

ΗΘ112 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (4π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ113 - Ανεμογεννήτριες (2π)

ΗΘ106 - Ηλεκτρικές Μηχανές (2π)

 

 

 

Μαθήματα του Κλάδου που διδάσκονται σε Όλους τους Κλάδους και Όλες τις Ειδικότητες

ΗΟ101 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π)

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

HE101 - CISCO I (4π) (Για μαθητές της Πρακτικής και Θεωρητικής Κατεύθυνσης, όλων των ειδικοτήτων του Κλάδου Ηλεκτρολογίας)

HE102 - CISCO II (4π) (Για μαθητές της Πρακτικής και Θεωρητικής Κατεύθυνσης, όλων των ειδικοτήτων του Κλάδου Ηλεκτρολογίας)

HE103 - Εφαρμογές Αυτοματισμών στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι (2π) (Για μαθητές του του τμήματος ΗΕ2 της Πρακτικής Κατεύθυνσης και για μαθητές των τμημάτων ΘΗΑ2, ΘΗΕ2, ΘΗΜ2 της Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

HE104 - Εφαρμογές Αυτοματισμών στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ (2π) (Για μαθητές του του τμήματος ΗΕ3 της Πρακτικής Κατεύθυνσης και για μαθητές των τμημάτων ΘΗΑ3, ΘΗΕ3, ΘΗΜ3 της Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

HE105 - Εφαρμογές Αυτοματισμών στη Ψύξη και Κλιματισμό Ι (2π) (Για μαθητές των τμημάτων ΠΗΣ2 της Πρακτικής Κατεύθυνσης)

HE106 - Εφαρμογές Αυτοματισμών στη Ψύξη και Κλιματισμό ΙΙ (2π) (Για μαθητές των τμημάτων ΠΗΣ3 της Πρακτικής Κατεύθυνσης)

HE107 - Εφαρμογές Ρομποτικής Ι (2π) (Για μαθητές του τμήματος ΗΥ2 της Πρακτικής Κατεύθυνσης και για μαθητές των τμημάτων ΘΗΨ2, ΘΗΥ2, ΘΗΜ2 της Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

HE108 - Εφαρμογές Ρομποτικής ΙΙ (2π) (Για μαθητές του τμήματος ΠΗΥ3 της Πρακτικής Κατεύθυνσης και για μαθητές των τμημάτων ΘΗΨ3, ΘΗΥ3, ΘΗΜ3 της Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

HE201 - Ρομποτικής Ι  (2π) (Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από τις ειδικότητες : ΘΗΨ, ΘΗΥ, ΘΗΜ και ΗΥ)

HE202 - Ρομποτικής ΙΙ  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από τις ειδικότητες : ΘΗΨ, ΘΗΥ, ΘΗΜ και ΗΥ

HE203 - Επιδιορθώσεις Η/Υ και Περιφερειακών Ι  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από τις ειδικότητες : ΘΗΥ και ΗΥ

HE204 - Επιδιορθώσεις Η/Υ και Περιφερειακών ΙΙ  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από τις ειδικότητες : ΘΗΥ και ΗΥ

HE205 - Ηλεκτρική Ενέργεια και Περιβάλλον Ι  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από την ειδικότητα: ΘΗΑ

HE206 - Ηλεκτρική Ενέργεια και Περιβάλλον ΙΙ (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από την ειδικότητα: ΘΗΑ

HE207 - Εφαρμογές Η/Υ Ι  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση. Όλοι οι Κλάδοι και Ειδικότητες

HE208 - Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση. Όλοι οι Κλάδοι και Ειδικότητες

HE209 - Εισαγωγή στα δίκτυα ΗΥ Ι  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από τις ειδικότητες : ΘΗΥ και ΗΥ

HE210 - Εισαγωγή στα δίκτυα ΗΥ ΙΙ  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από τις ειδικότητες : ΘΗΥ και ΗΥ

HE211 - Εισαγωγή στη Ψύξη και Κλιματισμό Ι  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από την ειδικότητα ΗΣ

HE212 - Εισαγωγή στη Ψύξη και Κλιματισμό ΙΙ (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από την ειδικότητα ΗΣ

HE111 - Μελέτη και Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι  (1π) Θεωρητική Κατεύθυνση: Όλοι οι Κλάδοι και Ειδικότητες

HE112 - Μελέτη και Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ (1π) Θεωρητική Κατεύθυνση: Όλοι οι Κλάδοι και Ειδικότητες

ΗΕ113 - Δημιουργία Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ι (1π) Θεωρητική Κατεύθυνση: Όλοι οι Κλάδοι και Ειδικότητες

HE114 - Δημιουργία Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΙΙ (1π) Θεωρητική Κατεύθυνση: Όλοι οι Κλάδοι και Ειδικότητες

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

HA101 - Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής (1π) (Διδάσκεται στην Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνσης για τα Τμήματα: ΜΕ1, ΜΗ1, ΜΟ1, ΜΠ1, ΜΣ1, ΘΜΕ2, ΘΜΓ2, ΘΜΦ2)

HA102 - Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (1π) (Διδάσκεται στην Πρακτική Κατεύθυνση για τα Τμήματα ΔΤ2)

HA103 - Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (2π) (Διδάσκεται στην Πρακτική Κατεύθυνση για τα Τμήματα ΔΑ2)

HA104 - Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (2π) (Διδάσκεται στην Πρακτική Κατεύθυνση για τα Τμήματα ΔΣ2)

HA201 - Μηχατρονική 

HA202 - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κομμωτηρίου Ι (1π) (Διδάσκεται στην Πρακτική Κατεύθυνση Κομμωτικής Β' Έτος)

HA203 - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κομμωτηρίου ΙΙ (2π) (Διδάσκεται στην Πρακτική Κατεύθυνση Κομμωτικής Γ' Έτος)

 

 

 

Προτεινόμενα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθημάτων του Κλάδου που διδάσκονται στο Νέο Σύστημα Μαθητείας

ΜΗΕ1 - Α' ΕΤΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΗΜ101 - Τεχνολογία Ηλεκτρικών Έγκαταστάσεων  Ι (3περ.) (Διδάσκεται στο ΜΗΕ1)

ΗΜ102 - Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Έγκαταστάσεις (4περ.) (Διδάσκεται στο ΜΗΕ1)

 

ΜΗΕ1 - Β' ΕΤΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΗΜ104 - Τεχνολογία Ηλεκτρικών Έγκαταστάσεων  ΙΙ (3περ.) (Διδάσκεται στο ΜΗΕ2)

ΗΜ105 - Εργαστήρια Ηλεκτρικών Έγκαταστάσεων Ι (4περ.) (Διδάσκεται στο ΜΗΕ2)

 

ΜΗΕ1 - Γ' ΕΤΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΗΜ107 - Τεχνολογία Ηλεκτρικών Έγκαταστάσεων ΙΙΙ (3περ.) (Διδάσκεται στο ΜΗΕ3)

ΗΜ108 - Εργαστήρια Ηλεκτρικών Έγκαταστάσεων ΙΙ (4περ.) (Διδάσκεται στο ΜΗΕ3)

 

Αναλυτικά Προγράμματα Μαθήματων του Κλάδου που διδάσκονται σε Όλές τις Ειδικότητες του Νέου Συστήματος Μαθητείας

HM103 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π) (Διδάσκεται στους μαθητές του Α' Έτους όλων των Ειδικοτήτων του Συστήματος Μαθητείας)

HM106 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π) (Διδάσκεται στους μαθητές του Β' Έτους όλων των Ειδικοτήτων του Συστήματος Μαθητείας)

HM109 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π) (Διδάσκεται στους μαθητές του Γ' Έτους όλων των Ειδικοτήτων του Συστήματος Μαθητείας)