Περιγραφή των Κατευθύνσεων και Ειδικοτήτων του Κλάδου Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών της ΜΤΕΕΚ

Λίστα των Τεχνολογικών Μαθημάτων του Κλάδου Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών κατά Ειδικότητα - Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Λίστα των Τεχνολογικών Μαθημάτων του Κλάδου Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών κατά Ειδικότητα - Πρακτικής Κατεύθυνσης

Λίστα των Τεχνολογικών Μαθημάτων του Κλάδου Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών που διδάσκονται σε άλλους Κλάδους

Λίστα των Επιλεγόμενων Μαθημάτων Εξειδίκευσης του Κλάδου Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Λίστα των Επιλεγόμενων Μαθημάτων Εμπλουτισμού του Κλάδου Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Λίστα Όλων των Αναλυτικών Προγραμμάτων των Μαθημάτων του Κλάδου Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικών Εφαρμογών κατά Ειδικότητα

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΘΗΜ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ"

ΘΗΜ1 - Α' ΕΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ"

ΗΘ101 - Ηλεκτρολογία I (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ125 - Τεχνικό Σχέδιο (1π)

ΗΘ211 - Εφαρμογές Προγραμματισμού I (3π)

ΗΘ202 - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι (3π)

ΗΘ107 - Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (4π) Εξετ. μάθ.

ΗΟ101 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π)

 

ΘΗΜ2 - Β' ΕΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ"

ΗΘ102 - Ηλεκτρολογία II (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ118 - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Η/Υ (2π)

ΗΘ121 - Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς (3π)

ΗΘ108 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (4π) Εξετ. μάθ.

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

ΘΗΜ3 - Γ' ΕΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ"

ΗΘ103 - Ηλεκτρολογία III (4π) Εξετ. μάθ. και πρόσβ.

ΗΘ122 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Αυτοματισμών (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ106 - Ηλεκτρικές Μηχανές (2π)

ΗΘ201 - Μικροελεγκτές και Εφαρμογές Ρομποτικής (3π)

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΘΗΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

ΘΗΥ1 - Α' ΕΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

ΗΘ101 - Ηλεκτρολογία I (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ211 - Εφαρμογές Προγραμματισμού I (3π)

ΗΘ119 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών (3π) Εξετ. μαθ.

ΗΘ120 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Επικοινωνιών (2π)

ΗΘ205 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφεριακών (3π)

ΗΟ101 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π)

 

ΘΗΥ2 - Β' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

ΗΘ102 - Ηλεκτρολογία II (3π)

ΗΘ202 - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά I (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ212 - Εφαρμογές Προγραμματισμού II (3π)

ΗΘ206 - Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών I (3π) Εξετ. μάθ.

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

ΘΗΥ3 - Γ' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

ΗΘ209 - Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π)

ΗΘ208 - Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών II (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ203 - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ (4π) Εξετ. μάθ. και πρόσβ.

ΗΘ201 - Μικροελεγκτές και Εφαρμογές Ρομποτικής  (3π)

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΘΗΨ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

ΘΗΨ1 - Α' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

ΗΘ104 - Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας (2π)

ΗΘ205 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφεριακών (3π)

ΗΘ211 - Εφαρμογές Προγραμματισμού I (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ206 - Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών I (3π)

ΗΘ215 - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ217 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Yπολογιστών Ειδικότητας (2π)

 

ΘΗΨ2 - Β' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

ΗΘ202 - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ι (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ212 - Εφαρμογές Προγραμματισμού II (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ216 - Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων II (3π)

ΗΘ214 - Βάσεις Δεδομένων (3π)

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

ΘΗΨ3 - Γ' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"

ΗΘ203 - Ψηφιακά Ηλεκτρονικά ΙΙ (4π) Εξετ. μάθ. και πρόσβ.

ΗΘ213 - Εφαρμογές Προγραμματισμού III (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ201 - Μικροελεγκτές και Εφαρμογές Ρομποτικής  (3π)

ΗΘ204 - Εφαρμογές Ψηφιακής Τεχνολογίας (2π)

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΘΗΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

ΘΗΑ1 - Α' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

ΗΘ101 - Ηλεκτρολογία I (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ117 - Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (2π)

ΗΘ105 - Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις (2π)

ΗΘ107 - Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (4π)

ΗΘ116 - Τεχνολογία Συστημάτων Ενέργειας (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΟ101 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π)

 

ΘΗΑ2 - B' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΘ102 - Ηλεκτρολογία II (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ118 - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Η/Υ (2π)

ΗΘ114 - Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ115 - Συστήματα Αυτοματισμών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (2π)

ΜΘ215 - Εφαρμοστήριο - Συγκολλήσεις (2π)

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

ΘΗΑ3 - Γ' ΕΤΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΘ103 - Ηλεκτρολογία III (4π) Εξετ. μάθ. και πρόσβ.

ΗΘ112 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (4π) Εξετ. μάθ.

ΗΘ113 - Ανεμογεννήτριες (2π)

ΗΘ106 - Ηλεκτρικές Μηχανές (2π)

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΠΗΕ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"

ΠΗΕ1 - Α' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"

ΗΠ101 - Ηλεκτρολογία I (4π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ112 - Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (2π)

ΗΘ105 - Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις (2π)

ΗΠ107 - Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (4π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ115 - Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς (4π)

ΗΟ101 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π)

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας (1π)

 

ΠΗΕ2 - Β' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"

ΗΠ102 - Ηλεκτρολογία II (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ113 - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Η/Υ (2π)

ΗΠ105 - Ηλεκτρικές Μηχανές (2π)

ΗΠ108 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων I (5π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ116 - Συστήματα Αυτοματισμών και Ελέγχου I (4π)

Βασικά Στοιχεία Οικοδομικής (1π)

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

ΠΗΕ3 - Γ' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"

ΗΠ103 - Ηλεκτρολογία ΙΙΙ (4π) Εξετ. μαθ. και προσβ.

ΗΠ110 - Μελέτη και Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (2π)

ΗΠ109 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων II (5π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ111 - Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασθενών Ρευμάτων (2π)

ΗΠ117 - Συστήματα Αυτοματισμών και Ελέγχου II (4π)

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΠΗΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

ΠΗΥ1 - Α' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

ΗΠ101 - Ηλεκτρολογία I (4π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ112 - Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (2π)

ΗΘ105 - Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις (2π)

ΗΠ118 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ηλεκτρονικών και Επικοινωνιών (5π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ204 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφεριακών I (3π)

ΗΟ101 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π)

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας (1π)

 

ΠΗΥ2 - Β' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

ΗΠ102 - Ηλεκτρολογία II (3π)

ΗΠ202 - Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών I (3π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ207 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Ι (3π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ119 - Συστήματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών I (3π)

ΗΠ205 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφερειακών II (3π)

ΗΠ113 - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Η/Υ (2π)

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

ΠΗΥ3 - Γ' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

ΗΠ206 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Η/Υ και Περιφερειακών III (3π)

ΗΠ203 - Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών II (4π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ208 - Τεχνολογία και Εργαστήρια Ψηφιακών Ηλεκτρονικών ΙΙ (4π) Εξετ. μαθ. και προσβ.

ΗΠ201 - Μικροελεγκτές και Εφαρμογές Ρομποτικής  (3π)

ΗΠ120 - Συστήματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών II (3π)

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΠΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

ΠΗΣ1 - Α' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

ΗΠ101 - Ηλεκτρολογία I (4π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ112 - Τεχνικό και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (2π)

ΗΘ105 - Ασφάλεια και Ηλεκτρικές Μετρήσεις (2π)

ΗΠ301 - Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών (3π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ302 - Εργαστήρια Οικιακών Συσκευών (4π)

ΗΟ101 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π)

ΜΠ115 - Εφαρμοστήριο - Συγκολλήσεις (2π)

 

ΠΗΣ2 - Β' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

ΗΠ102 - Ηλεκτρολογία II (3π) Εξετ. μάθ.

ΗΠ113 - Ηλεκτρολογικό Σχέδιο με Η/Υ (2π)

ΗΠ303 - Τεχνολογία Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού (4π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ304 - Εργαστήρια Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού (6π)

ΗΠ106 - Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (2π)

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

ΠΗΣ3 - Γ' ΕΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ"

ΗΠ103 - Ηλεκτρολογία ΙΙΙ (4π) Εξετ. μαθ. και προσβ.

ΗΠ305 - Τεχνολογία Ψύκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων και Κανονισμοί (4π) Εξετ. μαθ.

ΗΠ306 - Εργαστήρια Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων (7π)

ΗΠ114 - Βασικά Στοιχεία Αυτοματισμών (2π)

Επιλεγόμενα μαθήματα (Εξειδίκευσης, Εμπλουτισμού) (4π)

 

 

Μάθημα του Κλάδου που διδάσκεται στο πρώτο έτος Όλων των  άλλων Κλάδων, Κατευθύνσεων και Ειδικοτήτων.

ΗΟ101 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π)

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

HE101 - CISCO I (4π) (Για μαθητές της Πρακτικής και Θεωρητικής Κατεύθυνσης, όλων των ειδικοτήτων του Κλάδου Ηλεκτρολογίας)

HE102 - CISCO II (4π) (Για μαθητές της Πρακτικής και Θεωρητικής Κατεύθυνσης, όλων των ειδικοτήτων του Κλάδου Ηλεκτρολογίας)

HE103 - Εφαρμογές Αυτοματισμών στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι (2π) (Για μαθητές του του τμήματος ΗΕ2 της Πρακτικής Κατεύθυνσης και για μαθητές των τμημάτων ΘΗΑ2, ΘΗΕ2, ΘΗΜ2 της Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

HE104 - Εφαρμογές Αυτοματισμών στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ (2π) (Για μαθητές του του τμήματος ΗΕ3 της Πρακτικής Κατεύθυνσης και για μαθητές των τμημάτων ΘΗΑ3, ΘΗΕ3, ΘΗΜ3 της Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

HE105 - Εφαρμογές Αυτοματισμών στη Ψύξη και Κλιματισμό Ι (2π) (Για μαθητές των τμημάτων ΠΗΣ2 της Πρακτικής Κατεύθυνσης)

HE106 - Εφαρμογές Αυτοματισμών στη Ψύξη και Κλιματισμό ΙΙ (2π) (Για μαθητές των τμημάτων ΠΗΣ3 της Πρακτικής Κατεύθυνσης)

HE107 - Εφαρμογές Ρομποτικής Ι (2π) (Για μαθητές του τμήματος ΗΥ2 της Πρακτικής Κατεύθυνσης και για μαθητές των τμημάτων ΘΗΨ2, ΘΗΥ2, ΘΗΜ2 της Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

HE108 - Εφαρμογές Ρομποτικής ΙΙ (2π) (Για μαθητές του τμήματος ΠΗΥ3 της Πρακτικής Κατεύθυνσης και για μαθητές των τμημάτων ΘΗΨ3, ΘΗΥ3, ΘΗΜ3 της Θεωρητικής Κατεύθυνσης)

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

HE201 - Ρομποτικής Ι  (2π) (Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από τις ειδικότητες : ΘΗΨ, ΘΗΥ, ΘΗΜ και ΗΥ)

HE202 - Ρομποτικής ΙΙ  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από τις ειδικότητες : ΘΗΨ, ΘΗΥ, ΘΗΜ και ΗΥ

HE203 - Επιδιορθώσεις Η/Υ και Περιφερειακών Ι  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από τις ειδικότητες : ΘΗΥ και ΗΥ

HE204 - Επιδιορθώσεις Η/Υ και Περιφερειακών ΙΙ  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από τις ειδικότητες : ΘΗΥ και ΗΥ

HE205 - Ηλεκτρική Ενέργεια και Περιβάλλον Ι  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από την ειδικότητα: ΘΗΑ

HE206 - Ηλεκτρική Ενέργεια και Περιβάλλον ΙΙ (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από την ειδικότητα: ΘΗΑ

HE207 - Εφαρμογές Η/Υ Ι  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση. Όλοι οι Κλάδοι και Ειδικότητες

HE208 - Εφαρμογές Η/Υ ΙΙ  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση. Όλοι οι Κλάδοι και Ειδικότητες

HE209 - Εισαγωγή στα δίκτυα ΗΥ Ι  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από τις ειδικότητες : ΘΗΥ και ΗΥ

HE210 - Εισαγωγή στα δίκτυα ΗΥ ΙΙ  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από τις ειδικότητες : ΘΗΥ και ΗΥ

HE211 - Εισαγωγή στη Ψύξη και Κλιματισμό Ι  (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από την ειδικότητα ΗΣ

HE212 - Εισαγωγή στη Ψύξη και Κλιματισμό ΙΙ (2π) Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνση εκτός από την ειδικότητα ΗΣ

HE111 - Μελέτη και Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι  (1π) Θεωρητική Κατεύθυνση: Όλοι οι Κλάδοι και Ειδικότητες

HE112 - Μελέτη και Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΙΙ (1π) Θεωρητική Κατεύθυνση: Όλοι οι Κλάδοι και Ειδικότητες

ΗΕ113 - Δημιουργία Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ι (1π) Θεωρητική Κατεύθυνση: Όλοι οι Κλάδοι και Ειδικότητες

HE114 - Δημιουργία Ηλεκτρονικών Εφαρμογών ΙΙ (1π) Θεωρητική Κατεύθυνση: Όλοι οι Κλάδοι και Ειδικότητες

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

HA101 - Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής (1π) (Διδάσκεται στην Πρακτική και Θεωρητική Κατεύθυνσης για τα Τμήματα: ΜΕ1, ΜΗ1, ΜΟ1, ΜΠ1, ΜΣ1, ΘΜΕ2, ΘΜΓ2, ΘΜΦ2)

HA102 - Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (1π) (Διδάσκεται στην Πρακτική Κατεύθυνση για τα Τμήματα ΔΤ2)

HA103 - Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (2π) (Διδάσκεται στην Πρακτική Κατεύθυνση για τα Τμήματα ΔΑ2)

HA104 - Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρολογικό Σχέδιο (2π) (Διδάσκεται στην Πρακτική Κατεύθυνση για τα Τμήματα ΔΣ2)

HA201 - Μηχατρονική 

HA202 - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κομμωτηρίου Ι (1π) (Διδάσκεται στην Πρακτική Κατεύθυνση Κομμωτικής Β' Έτος)

HA203 - Ηλεκτρονική Διαχείριση Κομμωτηρίου ΙΙ (2π) (Διδάσκεται στην Πρακτική Κατεύθυνση Κομμωτικής Γ' Έτος)

 

 

 

Αναλυτικά Προγράμματα Μαθημάτων του Κλάδου που διδάσκονται στο Νέο Σύστημα Μαθητείας

ΜΗΕ1 - Α' ΕΤΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΗΜ101 - Τεχνολογία Ηλεκτρικών Έγκαταστάσεων  Ι (3περ.)

ΗΜ102 - Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Έγκαταστάσεις (4περ.)

 

ΜΗΕ1 - Β' ΕΤΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΗΜ104 - Τεχνολογία Ηλεκτρικών Έγκαταστάσεων  ΙΙ (3περ.)

ΗΜ105 - Εργαστήρια Ηλεκτρικών Έγκαταστάσεων Ι (4περ.)

 

ΜΗΕ1 - Γ' ΕΤΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΗΜ107 - Τεχνολογία Ηλεκτρικών Έγκαταστάσεων ΙΙΙ (3περ.)

ΗΜ108 - Εργαστήρια Ηλεκτρικών Έγκαταστάσεων ΙΙ (4περ.)

 

Αναλυτικά Προγράμματα Μαθήματων του Κλάδου που διδάσκονται σε Όλές τις Ειδικότητες του Νέου Συστήματος Μαθητείας

HM103 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π) (Διδάσκεται στους μαθητές του Α' Έτους όλων των Ειδικοτήτων του Συστήματος Μαθητείας)

HM106 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π) (Διδάσκεται στους μαθητές του Β' Έτους όλων των Ειδικοτήτων του Συστήματος Μαθητείας)

HM109 - Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2π) (Διδάσκεται στους μαθητές του Γ' Έτους όλων των Ειδικοτήτων του Συστήματος Μαθητείας)