Διαδικτύακή Πύλη Κυπριακής Δημοκρατίας

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Υπηρεσία Taxisnet)

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Σύστημα Καταστάσεων Μισθοδοσίας)

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.)

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)

Ταινιοθήκη ΥΠΠ στο Youtube

Ιστοχώροι Δημόσιων Σχολείων

Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ΥΠΠ

Εκπαιδευτικό Υλικό Δημοτικής Εκπαίδευσης ΥΠΠ

Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ΥΠΠ

Εκπαιδευτικό Υλικό Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ΥΠΠ

Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΥΠΠ

Πιλοτικός Εξυπηρετητής ΜΤΕΕ ΥΠΠ

Εκπαιδευτικό Υλικό του Κλάδου Ηλεκτρολογίας της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ΥΠΠ

Αρχείο Θεμάτων και Λύσεων Παγκύπριων Εξετάσεων ΥΠΠ

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης ΠΙΚ

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ελληνικής Δημοκρατίας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

e-Πύλη Εκπαίδευσης

 

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (Erasmus+ Cy)

ERASMUS+ Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό

Etwinning (Schools community in Europe)

EPALE η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εθνικό Κέντρο EUROPASS Κύπρου

Μονάδα Διαχείρισης Έργων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

European School Net (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων)

Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου στην Κύπρο

 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕ.ΠΑ)

e-gnosis ύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου"

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Αν.Α.Δ)

 

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαιδευσης  (ΔΙ.Π.Α.Ε )

 

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων (ΚΥ.Π.ΕΠ)

Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης (Κ.Ο.Ε.Δ.)

 

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.)

Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (Ο.ΕΛ.Μ.Ε.Κ.)

Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου  (Ο.Λ.Τ.Ε.Κ)

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας  (Δ.Ο.Ε)

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.)

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ /ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών (Α.ΚΙ.ΔΑ)

Δημοκρατική Κίνηση Καθηγητών (ΔΗ.ΚΙ.)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κίνηση Καθηγητών Κύπρου

ΑΛΛΑΓΗ Κίνηση Καθηγητών ΟΕΛΜΕΚ

Νέα Πνοή για την Εκπαίδευση 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ /ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π)

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κυπριακά

Ελληνικά

Διεθνή

ΔΙΑΦΟΡΑ BLOGS

Παιδεία News

Στις Επάλξεις της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού

DefenceNet

Greece Blogews Ας Μιλήσουμε Επιτέλους

Αντιπληροφόρηση

Το Ποντίκι

Ενημέρωσης ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

UDemand

Πρώτο Θέμα Online

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρακαλώ τα σχόλιά σας για τον Ιστοχώρο στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση