Διαδικτύακή Πύλη Κυπριακής Δημοκρατίας

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Υπηρεσία Taxisnet)

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Σύστημα Καταστάσεων Μισθοδοσίας)

Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.)

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ)

Ταινιοθήκη ΥΠΠ στο Youtube

Ιστοχώροι Δημόσιων Σχολείων

Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση

Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχείο Θεμάτων και Λύσεων Παγκύπριων Εξετάσεων

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ)

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης ΠΙΚ

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ελληνικής Δημοκρατίας

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

e-Πύλη Εκπαίδευσης

 

Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Δια Βίου Μάθησης

ERASMUS+ Πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό

Etwinning

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εθνικό Κέντρο EUROPASS Κύπρου

Μονάδα Διαχείρισης Έργων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

European School Net (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γραφείο στην Κύπρο

Παγκόσμια Εκπαίδευση

 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ)

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Αν.Α.Δ)

Ελλήνική Εθνική Επιτροπή UNICEF

Unesco

Education International

Commonwealth Council for Educational Administration and Management

Πιλοτικός Εξυπηρετητής ΜΤΕΕ

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαιδευσης  (ΔΙ.Π.Α.Ε )

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕ.ΠΑ)

e-gnosis ύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου"

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων (ΚΥ.Π.ΕΠ)

Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης (Κ.Ο.Ε.Δ.)

International Computer Technology Europe

Δωρεάν Download 42000 Βιβλίων από το Project Gutenberg

ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Shop on line

 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνθήκη Συμμαχίας Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνθήκη Εγκαθίδρυσης Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνθήκη Εγγυήσεως Κυπριακής Δημοκρατίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (Π.Ο.Ε.Δ.)

Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου (Ο.ΕΛ.Μ.Ε.Κ.)

Οργάνωση Λειτουργών Τεχνικής Εκπαίδευσης Κύπρου  (Ο.Λ.Τ.Ε.Κ)

Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας  (Δ.Ο.Ε)

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.)

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ /ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών (Α.ΚΙ.ΔΑ)

Δημοκρατική Κίνηση Καθηγητών (ΔΗ.ΚΙ.)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κίνηση Καθηγητών Κύπρου

ΑΛΛΑΓΗ Κίνηση Καθηγητών ΟΕΛΜΕΚ

Νέα Πνοή για την Εκπαίδευση 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ /ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π)

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κυπριακά

Ελληνικά

Διεθνή

ΔΙΑΦΟΡΑ BLOGS

Παιδεία News

offside όλα τα νέα με ένα κλικ

Στις Επάλξεις της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού

DefenceNet

Greece Blogews Ας Μιλήσουμε Επιτέλους

Αντιπληροφόρηση

Το Ποντίκι

Liako News

Ενημέρωσης ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

UDemand

Πρώτο Θέμα Online

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρακαλώ τα σχόλιά σας για τον Ιστοχώρο στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση