Στόχος αυτού του Πιλοτικού Εκπαιδευτικού Διαδικτυακού Τόπου είναι να φιλοξενήσει παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό με πρωταρχικό στόχο να αποτελέσει βοήθημα για τους Εκπαιδευτές της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Μ.Τ.Ε.Ε.). Ο Διαδικτυακός αυτός Τόπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές της Μ.Τ.Ε.Ε ή και άλλους ενδιαφερόμενους για την εύρεση πληροφοριών σχετικών με τον κλάδο ενδιαφέροντος των και τη μελέτη μαθημάτων της ειδικότητας επιλογής των ή και άλλων ειδικοτήτων.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το υλικό που περιγράφετε κάτω από τον τίτλο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, θα πρέπει να κάνετε Αριστερό Κλικ με το ποντίκι σας στον υπερσύνδεσμο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  στο κάτω αριστερά μέρος της σελίδας.

 

Για καλυτέρα αποτελέσματα θέασης χρησιμοποιήστε το Internet Explorer και ανάλυση οθόνης 1280Χ1024 pixels 

 

Αυτός ο Διαδικτυακός Τόπος δημιουργήθηκε, συντηρείται και εμπλουτίζεται από τον 

Παναγιώτη Χρυσανδρέα

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Βοηθό Διευθυντή του Κλάδου Ηλεκτρολογίας

στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Αυτός ο Διαδικτυακός Τόπος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Oι πληροφορίες που παρέχονται από τον Διαδικτυακό αυτόν Τόπο είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στο Διαδικτυακό αυτόν Τόπο και καθορισμένων επισήμων εγγράφων, τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου. Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη / Μελέτες Εκπαιδευτικών / Ενδιαφέροντα Κείμενα / Ενδιαφέρουσες Παρουσιάσεις / Ποιήματα / Δίστιχα / Ομιλίες και Φυλλάδια Επετείων / Οδηγίες εκπαιδευτικού περιεχομένου / Χρήσιμες Ιστοσελίδες / Εκπαιδευτικές Αρχές ΥΠΠ / Τηλέφωνα ΥΠΠ / Ημερολόγιο Έτους / Σχολικές Αργίες / Κινητές Εορτές-Αργίες / Σχολικό Ημερολόγιο / Οδηγίες για κάθε εκπαιδευτικό / Δημόσια Σχολεία / Οι περί λειτουργίας των δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης κανονισμοί του 1990 έως 2005 / Ενοποιημένη Εκπαιδευτική Νομοθεσία και ο Περί Συντάξεων Νόμος / Υλικό για υποψηφίους στη θέση προαγωγής ΒΔ, ΒΔΑ, ΔΤΣ, ΕΤΕ / Γνωριμία με τα επαγγέλματα του Κλάδου Μηχανολογίας / Γνωριμία με τα επαγγέλματα του Κλάδου Ηλεκτρολογίας / Γνωριμία με τα επαγγέλματα του Κλάδου Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής / Γνωριμία με τα επαγγέλματα του Κλάδου Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας / Γνωριμία με τα επαγγέλματα του Κλάδου Καλλιτεχνικών Σπουδών / Γνωριμία με τα επαγγέλματα του Κλάδου Ένδυσης / Γνωριμία με τα επαγγέλματα του Κλάδου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών / Κλάδοι και Ειδικότητες στις διάφορες σχολές της ΜΤΕΕ / Νέα προγράμματα σπουδών ΜTEE / Προγράμματα σπουδών στη ΜΤΕΕ / Κλάδοι και ειδικότητες στη ΜΤΕΕ / Κωδικοποίηση Μαθημάτων ΜΤΕΕ / Λειτουργοί της Διεύθυνσης ΜΤΕΕ / Στελέχωση ΜΤΕΕ / Λεύκωμα Στελεχών ΜΤΕΕ / Σχολές ΜΤΕΕ / Αρχείο Αιθουσών της ΜΤΕΕ / Ωρολόγιο Πρόγραμμα Τεχνολογικών και Εργαστηριακών Μαθημάτων ΜΤΕΕ / Παραγγελία διδακτικών βιβλίων ΜΤΕΕ / Αρχείο Μαθημάτων σε Βίντεο / Κλάδος Μηχανολογίας / Κλάδος Ηλεκτρολογία / Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής και Αρχιτεκτονικής / Κλάδος Κομμωτικής - Αισθητικής