Στόχος αυτού του Πιλοτικού Εκπαιδευτικού Διαδικτυακού Τόπου είναι να φιλοξενήσει παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό με πρωταρχικό στόχο να αποτελέσει βοήθημα για τους Εκπαιδευτές της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Μ.Τ.Ε.Ε.).

Ο Διαδικτυακός αυτός Τόπος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από μαθητές της Μ.Τ.Ε.Ε ή και άλλους ενδιαφερόμενους για την εύρεση πληροφοριών σχετικών με τον κλάδο ενδιαφέροντος των και τη μελέτη μαθημάτων της ειδικότητας επιλογής των ή και άλλων ειδικοτήτων.

 

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το υλικό του Διαδικτυακού αυτού Τόπου, θα πρέπει να κάνετε Αριστερό Κλικ με το ποντίκι σας στον υπερσύνδεσμο ΕΙΣΟΔΟΣ  στο κάτω μέρος της σελίδας.

 

Για καλυτέρα αποτελέσματα θέασης χρησιμοποιήστε το Internet Explorer και ανάλυση οθόνης 1280Χ1024 pixels 

 

Ο Διαδικτυακός Τόπος την 01/07/2018 αποτελείται από 441992 Files, 94824 Folders, χωρητικότητας 464 GB.

 

Ο Διαδικτυακός Τόπος δημιουργήθηκε, συντηρείται και εμπλουτίζεται από τον 

Παναγιώτη Χρυσανδρέα B.Sc. Electrical and Electronics Engineer

Βοηθό Διευθυντή του Κλάδου Ηλεκτρολογίας

στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Αυτός ο Διαδικτυακός Τόπος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ: Oι πληροφορίες που παρέχονται από τον Διαδικτυακό αυτόν Τόπο είναι συμβουλευτικού και μόνο χαρακτήρα και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να διατηρούνται ακριβείς και επίκαιρες. Διευκρινίζεται όμως ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν νομικά κείμενα και ούτε αποτελούν νομική ερμηνεία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του περιεχομένου ενός εγγράφου που βρίσκεται στο Διαδικτυακό αυτόν Τόπο και καθορισμένων επισήμων εγγράφων, τότε έγκυρο θα θεωρείται το περιεχόμενο του επισήμου εγγράφου. Οι διασυνδέσεις με εξωτερικές σελίδες προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των επισκεπτών και δεν θα πρέπει να εκληφθούν με οποιοδήποτε τρόπο ως υιοθέτηση, σύσταση ή έγκρισή τους.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ